نویسنده = رضائی دولت آبادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی گرایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 113-129

حسین رضائی دولت آبادی؛ زهرا سادات صانعیان