نویسنده = ابیلی، خدایار
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی الگوی منابع- روش‌های یادگیری کارآفرینان نوپا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-93

قنبر محمدی الیاسی؛ خدایار ابیلی؛ ندا مثنوی