نویسنده = متوسلی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم نوآوری تکنولوژیک در حوزه انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 169-184

محمد رضا میگون پوری؛ محمود متوسلی؛ الهه میگون پوری