نویسنده = طوطی فر طهران پور، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-245

محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء