نویسنده = حجازی، سید رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 211-229

سید محمد رضا حسینی مقدم؛ سید رضا حجازی