نویسنده = بانکی پور، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 305-326

آصف کریمی؛ بهزاد بانکی پور؛ محمود احمدپور داریانی