نویسنده = حبیبی، روزبه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیر تکاملی پژوهش‌های جهانی کارآفرینی با فنون علم‌سنجی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 575-594

روزبه حبیبی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه