نویسنده = بامشاد، وحیده
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار در ادبیات پژوهش معاصر سازمان در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 353-369

مهدی علیزاده؛ سارا سهیلی؛ وحیده بامشاد