نویسنده = تاجیک اسماعیلی، عزیزالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 755-771

محمد مهدی مردانشاهی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ محمد حسن مبارکی