نویسنده = صمدی میارکلائی، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 369-388

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی