نویسنده = مبارکی، محمدحسن
تعداد مقالات: 2
2. ارایه‌ی چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 35-60

علی جهانگیری؛ محمدحسن مبارکی