نویسنده = علیزاده، مهدی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-139

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر


3. فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار در ادبیات پژوهش معاصر سازمان در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 353-369

مهدی علیزاده؛ سارا سهیلی؛ وحیده بامشاد