نویسنده = بهادری، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه رهبری تحول گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 433-452

محمد حسنی؛ رقیه بهادری؛ مهدی کاظم‌زاده بیطالی