نویسنده = ابراهیم نژاد، روح‌اله
تعداد مقالات: 1
1. عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب¬وکارهای خانوادگی اولویت¬بندی با روش تحلیل شبکه¬ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-74

عبدالله ایراندوست؛ محسن قوامی پور؛ روح¬اله ابراهیم نژاد؛ داوود حسین پور