نویسنده = شفیع‌زاده، احسان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه¬ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-54

محمد عزیزی؛ احسان شفیع¬زاده؛ نجمه اکبرزاده