نویسنده = کریمی، آصف
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 305-326

آصف کریمی؛ بهزاد بانکی پور؛ محمود احمدپور داریانی


2. تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 163-182

آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری


3. تحلیل موانع تامین مالی برای شرکت¬های کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-144

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری