نویسنده = حیدری، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. تعاونی‌های کسب‌وکار خانگی در استان همدان (چالش‌ها و راهکارها)

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-104

حشمت‌اله سعدی؛ فریبا حیدری