نویسنده = رمضان زرندی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی (مورد مطالعه: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-85

رضا محمدکاظمی؛ غلامحسین حسینی‌نیا؛ سعید رمضان زرندی