نویسنده = غفوریان، فاطمه‌السادات
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 129-148

زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی