نویسنده = عزیزی، محمد
تعداد مقالات: 4
2. طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 279-298

محمد عزیزی؛ عاطفه آقایی پور


3. شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 317-336

محمد عزیزی؛ علی گودرزی


4. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه¬ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-54

محمد عزیزی؛ احسان شفیع¬زاده؛ نجمه اکبرزاده