نویسنده = روشندل اربطانی، طاهر
تعداد مقالات: 2
2. طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 221-240

نادر بهاری؛ هاشم آقازاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ شهرام صدقی