نویسنده = بوذرجمهری، شهریار
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 467-486

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری


2. تحلیل موانع تامین مالی برای شرکت¬های کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-144

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری