نویسنده = شاه طهماسبی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری‌های بنیادی با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب دانش

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 141-159

اسماعیل شاه طهماسبی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید سعید قوام شهیدی