نویسنده = طیبی، سیدکمیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظری مقایسه‌ای کسب‌و‌کار کارآفرینانه و غیرکارآفرینانه در اقتصاداسلامی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 27-46

سیدکمیل طیبی؛ مجتبی خانی¬زاده امیری؛ شهرام معینی