نویسنده = بهامین، ماجد
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-114

اسدالله کردنائیج؛ محمدرضا زالی؛ ماجد بهامین