نویسنده = جعفری، پریوش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش‌های کارآفرینی مورد مطالعه: مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 95-112

حجت الله مرادی پردنجانی؛ ستار صادقی؛ پریوش جعفری