نویسنده = حجازی، سید یوسف
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اندازه¬گیری شاخص¬های تجاری¬سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 175-194

لیلا صفا؛ سید یوسف حجازی؛ سیدمحمود حسینی؛ احمد رضوانفر