نویسنده = بیمنز، ‌هارم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 105-124

سعید کریمی؛ ‌هارم بیمنز؛ محمد چیذری؛ مارتین مولدر