نویسنده = سعید بنادکی، سعیده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-36

وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی


2. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 85-104

وجیهه باقرصاد؛ مهدی علیزاده؛ سعیده سعید بنادکی