نویسنده = علیزاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 85-104

وجیهه باقرصاد؛ مهدی علیزاده؛ سعیده سعید بنادکی