نویسنده = زمانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر کارآفرینی و توسعه‌ی بنگاه‏های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه‌ی چند کشور منتخب در حال توسعه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 145-164

فریبا السادات عقیلی؛ سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ نسرین ابراهیمی