نویسنده = درودیان، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکار کارآفرینان ورزشی استان تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-124

علی اصغر درودیان؛ سیدامیر احمد مظفری؛ فریدون تندنویس؛ انوشیروان کاظم‌نژاد لیلی