نویسنده = عبداله‌پور، امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-25

شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور