نویسنده = فرخ، شیما
تعداد مقالات: 1
1. مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 185-201

قنبر محمدی الیاسی؛ مقصود فراستخواه؛ شیما فرخ