نویسنده = شافعی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 145-163

فریدون احمدی؛ رضا شافعی؛ فرانک مفاخری‌نیا