نویسنده = رحمانیان کوشککی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اثرگذار برقصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 125-144

مهدی رحمانیان کوشککی؛ محمد چیزری؛ علی هواسی