نویسنده = صفری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-64

محمدوزین کریمیان؛ حسن خلیلی؛ سعید صفری؛ داوود عابد آملی