نویسنده = سعیدا اردکانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر حیات بنگاه‌های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84- 1375

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-86

محمدعلی فیض‌پور؛ سعید سعیدا اردکانی؛ هانیه پوش دوزباشی