نویسنده = حاجی خواجه‌لو، صالح رشید
تعداد مقالات: 1
1. نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 185-204

محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ عقیل ابوچناری