نویسنده = ترابی پور، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبین نقش کارآفرینی در عملکرد مدیریت زنجیره‌ی سرد (موردکاوی: صنایع غذایی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 89-108

حسن فارسیجانی؛ رضا فرضی‌پور صائن؛ سید محمدرضا ترابی پور