نویسنده = حجازی، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 145-164

هادی زارع؛ سیدرضا حجازی