نویسنده = زارع، هادی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 145-164

هادی زارع؛ سیدرضا حجازی