نویسنده = فراستخواه، مقصود
تعداد مقالات: 2
1. مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 185-201

قنبر محمدی الیاسی؛ مقصود فراستخواه؛ شیما فرخ


2. الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان‌دهی کودکان خیابانی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 65-84

مهری اسدی؛ سیدمصطفی رضوی؛ مقصود فراستخواه