نویسنده = آقاجانی، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 149-165

حسنعلی آقاجانی؛ عاطفه طالب نژاد