نویسنده = زعفریان، رضا
تعداد مقالات: 2
1. نقش سرمایه‌ی شبکه بر قابلیت نوآوری سازمان (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع پیشرفته)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 7-26

رضا زعفریان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ ترانه فرخ‌منش؛ ندا موحدی‌پور