نویسنده = حسینی، سیدسجاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی: سازمان‌های وابسته به شرکت نفت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 139-162

اکرم هادیزاده مقدم؛ حمید رامین‌مهر؛ سیدسجاد حسینی