نویسنده = شریف‌زاده، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 85-112

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم عربیون