نویسنده = ایمانی‌‌پور، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به خروج سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 67-83

نرگس ایمانی‌‌پور؛ مهدی کنعانی