نویسنده = صادقی، سیدهادی
تعداد مقالات: 1
1. بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 163-181

سیدهادی صادقی؛ محمود قنادان