نویسنده = صاحی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در کارآفرینان با غیرکارآفرینان در صنایع شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-72

محمود داریانی؛ مریم صاحی؛ زهره خسروی